شارژ والت استیم ریجن روسیه

STEAM WALLET

جدید

600 تومان

600 تومان به ازای یک روبل والت روسیه
1000000 قلم

- +

 
بررسی تخصصی

قیمت پایه بر اساس یک واحد روبل در نظر گرفته شده است مقدار دلخواه برحسب روبل را به سبد خرید اضافه کنید ، به طور مثال برای شارژ 200 روبل ، 200 عدد از محصول را به سبد خرید اضافه کنید

.

دقت داشته باشید ریجن حساب استیم شما باید ایران ( حسابی که جدیدا ساخته اید یا شارژ نکرده اید ) یا روسیه باشید

.

حداقل مقدار خرید 25 روبل میباشد