باندل بازی company of heroes 1 & 2

Customer loyalty point
By order this product you receive 2  points
Value of recive points:  2,000 تومان
Maximum use for this product is 2 Point that equal with 2,000 تومان

STEAM

Nuevo producto

549,000 تومان

549,000 تومان por 1
Este producto ya no está disponible
 
Más

باندل ویژه بازی COMPANY OF HEROES 1 و COMPANY OF HEROES 2 معادل قیمت $ 218 شامل بازی های زیر 

Company of Heroes

Company of Heroes: Opposing Fronts

Company of Heroes: Tales of Valor

Company of Heroes 2

Company of Heroes 2 - The Western Front Armies: Oberkommando West

Company of Heroes 2 - The Western Front Armies: US Forces

 Company of Heroes 2 - Case Blue Mission Pack

Company of Heroes 2 - Southern Fronts Mission Pack

 Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Mission Pack

Company of Heroes 2 - The British Forces

Company of Heroes 2 - Ardennes Assault

Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Fox Company Rangers

Company of Heroes 2 - Exclusive Skins Pack

کلیه بازی ها ریجن فری هستند